تخت استخری طرح نیکا

3,514,000 تومان

عرض 65 و طول دو متر

چوب روس درجه یک