توجّه : کلیه کارها با سفارش مشتری ساخته شده و زمان تحویل کارها ۱۰ الی ۳۰ روز کاری میباشد .
ضمنا پس از ۵ روز امکان کنسلی یا تغییر در سفارش امکان پذیر نخواهد بود .
سفارشات از طریق باربری ارسال میشه و هزینه باربری به عهده مشتری میباشد .