راه های ارتباطی :

صوفیان – خیابان بسیج اول بسیج ۳ پلاک ۱۲۹

۰۴۱۴۲۵۲۰۰۸۹ , ۰۹۱۴۱۷۰۶۲۷۰

  Villa_saze