تاب خانواده شش نفره دو طرفه

8,712,000 تومان

شش نفره

طول 270 سانت

عرض 240 سانت ارتفاع 300 سانت